Fitnesa centra izcenojums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Apmeklējuma laiks:            no 9.00 -16.00                no 16.00 - 21.00 vai jebkurā laikā                                                                     Mēneša maksa                         30.00 Euro                                        35.00 Euro                                                                                   Ģimenes abonements              55.00 Euro                                        60.00 Euro                                                                                   Vienreizējs apmeklējums           5.00 Euro                                          7.00 Euro                                                                                     Studenti un skolnieki                25.00 Euro                                        25.00 Euro                                                                                   Vienreizējas apmeklējums         4.00 Euro                                          5.00 Euro                                                                                 studentiem un skolniekiem                                                                                                                                                                           Kluba  karte ( vienreizēja maksa )   2.00 Euro  

0

 .